bruožti

bruožti
brúožti, -ia, -ė, bruõžti 1. tr., intr. brėžti, drėksti, braukti: Brúožk čia ženklą, kad žinotum, kur nupjauti Šauk. Šakos bruožė veidą, draskė rūbus P.Cvir.brūžuoti: Tas šuo bruožia ir bruožia į tą sieną su lenciūgu Skr. Mes einam audeklo bruožti Jnš. 2. tr. plėšti (avalynę): Ne ką gero iš tų vakaruškų, tik čeverykas brúoži Svr. 3. intr. Srv smarkiai eiti, drožti: Kur dabar brúoži? Rm. 4. refl. taikstytis, gretintis: Vaikas dar pieno nuo lūpų nenusišluostė, o jau brúožias prie mergų Ds. \ bruožti; įbruožti; išsibruožti; nubruožti; parbruožti; perbruožti; užbruožti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • braužti — braũžti, ia, ė tr. J.Jabl bruožti, braukti, maukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brioninti — brioninti, ina, ino tr. braukti, bruožti, drėksti, maukti; žr. brėnyti: Šitą šaką reiks nukirsti, ji brionina stogą Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brozdyti — 1 brozdyti, o, ė tr. drėksti, bruožti, braukti: Su šake brozdydamas nubrozdė mėsas nuo kaulų, nuo šonkaulių J. Par tvaną lytis brozdyte nubrozdė žieves medžių J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bruožimas — bruožìmas sm. (2) DŽ → bruožti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brėnyti — brėnyti, ija, ijo tr. bruožti, drėksti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ierkuoti — ×ierkuoti, uoja, ãvo tr. 1. bruožti, žaloti kam odą, kailį: Nupjaukite karvei ragus, ne tep ierkuos Rmš. 2. ierkas siūti: Jau baigia kailinius ierkuot Alv. ierkuoti; apierkuoti; išierkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsibruožti — išsibrūžinti: Ar gerai maišai išsibruožė? Jnš. bruožti; įbruožti; išsibruožti; nubruožti; parbruožti; perbruožti; užbruožti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubruožti — nubruožti, nubruõžti, ia, nùbruožė 1. tr. J nubrėžti, nudrėksti: Ožka man koją nùbruožė Skr. Jo dantys taip smulkūs, jog nė odos nubruožti žmogui negalėtų rš. | refl. tr.: Nusìbruožiau ranką griūdama Pkr. 2. tr. nuplėšti, nudėvėti: Nečėdyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parbruožti — intr. smarkiai pareiti, pardrožti: Jau parbruožė sveteliai Rod. bruožti; įbruožti; išsibruožti; nubruožti; parbruožti; perbruožti; užbruožti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perbruožti — tr. perdrėksti, perbrėžti: Tuo tarpu ir klevas virsdamas perbruožė tėvui žandą, o raganą visai užmušė LTR(Tt). bruožti; įbruožti; išsibruožti; nubruožti; parbruožti; perbruožti; užbruožti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”